Lidmaatschap

 

Als lid van de VSV ontvangt u al het relevante nieuws en actuele stand van zaken voor uw slachterij en/of uitsnijderij op het gebied van incidenten, nieuwe en/of veranderde regeleving van de overheid en de NVWA en nieuwe ontwikkelingen per diersoort.

Zo is de VSV betrokken bij het Ritueel slachten en de opzet van het vernieuwde toezicht van de NVWA.
Daarnaast kunt u als VSV-lid gebruik maken van het Sociaal Secretariaat voor alle vragen over CAO, scholing en andere vragen m.b.t. personeel en arbeid.

Doordat de VSV geassocieerd lid is van de COV, heeft ieder lid van de VSV de beschikking over de informatie en kennis van een grote hoeveelheid aan onderwerpen op het gebeid van regelgeving, diergezondheid, energie, buitenlandse handel, etc.

Tot slot zijn er jaarlijks meerdere bijeenkomsten waar met collega's ervaringen worden gewisseld.
Mocht u meer informatie willen over lidmaatschap VSV meldt dit dan via de aanmeldknop.
 

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VSV - Richard de Mooij 079-363 49 07 of door te mailen naar info@vsvbedrijven.nl

Opzegging lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. Als na 1 oktober wordt opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende jaar.

De schriftelijke opzegging (per aangetekende brief) kan worden gericht aan:
VSV
t.a.v. R. de Mooij
Postbus 61
2700 AB ZOETERMEER