Disclaimer

 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De VSV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Aan de publicatie van informatie op de websites kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de vermelde regelgeving wordt verwezen naar de teksten zoals die via de officiële kanalen zijn gepubliceerd.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen, dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. De VSV kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Overname van de informatie van het openbare gedeelte van de site is toegestaan, mits hierbij de bron (VSV) wordt vermeld.

Overname van de informatie van het besloten gedeelte van de site is toegestaan, mits het uitsluitend voor intern gebruik is en hierbij de bron (VSV) wordt vermeld.

E-mail disclaimer Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven
Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden.

Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht.

Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.

Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven is statutair gevestigd in Zoetermeer met handelsregisternummer 27183610 bij de Kamer van Koophandel.