NL vleessector betaalt echt jaarlijks meer dan 50 miljoen aan toezichtkosten

Algemeen • 08 juli 2015

De vleessector betaalt jaarlijks € 50 miljoen aan kosten voor het verplichte (wettelijke) toezicht door de NVWA. Dat zei voorzitter Goebbels van de COV op de Binnenhof Barbecue tegen NRC Handelsblad. In de rubriek ‘weten’ wilde NRC Next graag eens checken of dat bedrag wel klopt en wat blijkt: het klopt en ligt zelfs hoger!

Wat schrijft NRC Next:

‘Elk jaar geeft de branchevereniging als afsluiting van het parlementaire jaar een barbecue ‘waar bewindslieden en parlementariërs ontspannen met bestuurders en journalisten een hamburger of worstje kunnen eten’. Parlementair verslaggever Philip de Witt Wijnen vroeg COV voorzitter Goebbels wat afgelopen jaar een kwestie was in Den Haag. Het antwoord van Goebbels: ‘De kosten voor de vleeskeuring rijzen de pan uit: € 50 miljoen per jaar. En wij zijn de enige sector die voor eigen toezicht moet betalen. Die ongelijkheid krijgen we maar niet veranderd. We zullen hier tegen blijven strijden.’

'Nemen de kosten voor de vleeskeuring inderdaad toe en is het waar is dat de vleessector de enige sector is waar de bedrijven voor toezicht betalen?’ Zo vroeg NRC Next zich af. Bij navraag heeft de COV verwezen naar kamerbrieven van de ministeries van EZ en van VWS.

NRC: ‘In de brieven staat een bedrag van 58 miljoen aan ‘inkomsten uit retributies’. Dat zijn bedragen die bedrijven aan de NVWA betalen voor toezicht en keuring: niet alleen slachterijen en vleeswarenfabrieken, maar ook diervoederbedrijven. In veel bedrijven zijn altijd inspecteurs van de NVWA aanwezig en die worden betaald door de bedrijven. Volgens de NVWA schrijven Europese regels voor dat de kosten doorberekend worden. In Nederland gebeurt dat via de tarieven van dierenartsen, toezichthouders en keuringsassistenten. De bewindslieden schreven in 2013 bovendien, dat het ‘verbetertraject’ (van de NVWA, red.) extra geld zou kosten en dat het bedrijfsleven tien miljoen moest bijdragen. Bovendien worden tarieven jaarlijks verhoogd vanwege de inflatie. In 2015 met 1,5%.’

NRC: ‘Het bedrag dat vleesbedrijven betalen voor toezicht is dus nog hoger dan de 50 miljoen van Goebbels. En het klopt ook dat ze zijn gestegen en je kunt rustig zeggen dat de stijging niet marginaal is.’

En verder: ‘In de aard van de zaak – de vleesketen is een lange, kwetsbare keten – is er in deze sector nu eenmaal bij veel schakels toezicht nodig. Hoe dan ook vindt Goebbels, dat wie controleert (de overheid, red.), ook zou moeten betalen. Veilig vlees is tenslotte in ieders belang.

Conclusie NRC Next

NRC: ‘De pan uitrijzen’ klinkt wat dramatisch, maar de voorzitter van de COV overdreef niet toen hij zei, dat het toezicht op zijn sector 50 miljoen bedraagt, en dat de kosten zijn gestegen. Die stelling beoordelen we dus als waar.’

In de slipstream van de ‘check’ van de 50 miljoen heeft NRC ter discussie gesteld dat de vleessector de enige sector is, die voor de eigen toezichtkosten betaalt. Zij betwijfelen dat, noemen het zelfs onwaar, maar hebben naar ons idee nog niet helder wat valt onder kosten voor keuringen en wat voor toezicht.

Contactpersoon: Dé van de Riet

 
« Terug naar overzicht