Actieve participatie van NL bij ontwikkeling van ISO norm ‘Halal food’

Algemeen • 17 juni 2013

Op Europees niveau wordt er een norm voor Halal voedsel en voedingsproducten ontwikkeld en ook Nederland is betrokken bij het normontwikkelingsproces. Op 10 september 2013 vindt er een bijeenkomst plaats om de Nederlandse marktpartijen te informeren over deelname in de Nederlandse commissie ‘Halal food’. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Inhoud norm

De te ontwikkelen norm zal afspraken bevatten over de principes van en de basiseisen voor de erkenning van ‘Halal food’. Het doel is tot een eenduidige erkenningsmethodiek te komen binnen Europa.

Doelgroep

De Europese norm is bedoeld voor alle partijen die belang hebben bij de erkenning van Halal voedsel en voedingsproducten, zoals moslimconsumenten, producenten en leveranciers van Halal voedsel en voedingsproducten, retail (supermarkten), adviserende partijen en wetgevende en controlerende instanties.

De bijeenkomst op 10 september aanstaande biedt geïnteresseerde Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij het Europese normontwikkelingsproces door zitting te nemen in de Nederlandse normcommissie. NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Voor deelname aan de NEN-normcommissie is inhoudelijke inbreng nodig en een financiële jaarlijkse bijdrage van de deelnemende partijen om de kosten van NEN voor de ondersteuning en advisering te dekken.

 

De VSV heeft al een gesprek gehad met NEN en volgt de ontwikkelingen op de voet wij zullen zeker aanwezig zijn.

Mocht u geintresseerd zijn voor de bijeenkomst horen we het graag.

Voor meer informatie zie deze website.

 
« Terug naar overzicht