Persbericht: Kleinere slachterijen dupe van politiek wanbeleid rond NVWA

Algemeen • 22 januari 2014

Politiek Den Haag slachtoffert de kleinere slachterijen in Nederland met een dure en inefficiënte NVWA. Nederland loopt internationaal al stevig uit de pas door kosten van (wettelijk) toezicht zonder enige vorm van terughoudendheid eenzijdig bij het bedrijfsleven neer te leggen. Het kabinet heeft meel in de mond over lastenverlichting voor het bedrijfsleven en roemt in het buitenland de prestaties van de eigen agrofoodsector.

Dan is het absurd en onacceptabel dat die lasten 20% tot 50% verder worden opgevoerd zonder enige aanleiding. Veel ambachtelijk bedrijven zullen dat niet meer kunnen opbrengen en kostbare regionale werkgelegenheid gaat verloren.

Er ligt een kabinetsvoorstel om de NVWA-tarieven voor de vleessector met 20% te verhogen. Voor de kleinere slachterijen loopt de verhoging op tot 70%. Zo moet het bedrijfsleven 10 miljoen meer bijdragen aan het wettelijk toezicht.

“Het is absurd dat een sector met goed functionerende eigen private controle- en kwaliteitssystemen nog meer zou moeten betalen aan toezicht, dan dat ze betalen aan personeelskosten” zegt Louis Westgeest voorzitter van de VSV.

Het Kabinet heeft de mond vol van lastenverlichting voor het bedrijfsleven, maar deze tariefstijging betekent voor iedere slachterij een kosten verhoging van tienduizenden euro’s. Veel regionale slachterijen zullen sluiten. Dit is niet alleen werkgelegenheidsverlies, maar zal ook leiden tot extra diertransporten naar het buitenland.

De slachterijen hebben afgelopen jaren zelf veel geïnvesteerd in ‘Animal welfare officers’ en in efficiency projecten samen met de NVWA. Toch moeten er nog steeds meer dierenartsen bij komen en neemt de lastendruk alleen maar toe.

Het is onbegrijpelijk dat de tarieven van het toezicht in Nederland vele malen hoger liggen dan de in ons omringende landen.

De leden ervaren de NVWA ook als bijzonder inefficiënt, bureaucratisch, autoritair, afstandelijk en niet gericht op samenwerking. Met deze voorgestelde tariefstijging is de maat vol bij de leden.

“Een kleine regionale slachterij die twee dagen per week slacht, betaalt €100.000 aan toezichtskosten. Een toezichthouder van de NVWA kost het bedrijfsleven meer dan €1.000 per dag. Zoiets is niet meer uit te leggen en op te brengen”, constateert Louis Westgeest.

 
« Terug naar overzicht