COV start met monitor voedselverspilling in vleessector

Algemeen-besloten • 24 juli 2023 Nieuwsbericht

Vorige week is de aftrap gegeven aan de periodieke monitor van voedselverspilling in de vleessector. Deze monitor wordt samen met de WUR en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling uitgevoerd. Vorig jaar is onderzoek gedaan naar voedselverspilling bij vleesverwerkende bedrijven. De informatie die tijdens dit onderzoek verzameld is, vormt een goede nulmeting voor monitoring van voedselverspilling in onze sector. 

Eén van de strategische doelstellingen van de COV voor de komende drie jaar, is het versterken van de maatschappelijke waardering van de Nederlandse vleessector. Dit willen we o.a. bereiken door het stellen van ambitieuze normen op maatschappelijk relevante thema’s, het delen van kennis en het implementeren van best practices.

Voedselverspilling is één van de thema’s waar wij aandacht aan besteden. Efficiënt gebruik van grondstoffen bespaart kosten en is essentieel voor duurzame productie van voedsel. Het voorkomen en verminderen van voedselverspilling en zo hoog mogelijk verwaarden van voedselresten, is een integraal onderdeel van verduurzaming.

Samen Tegen Voedselverspilling
COV is partner van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV). Binnen dit initiatief zetten organisaties, overheid en kennisinstellingen zich in op het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling in de gehele voedselketen. Samen willen we Nederland één van de eerste landen ter wereld maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen.

Start periodieke monitor
In dat kader heeft er afgelopen jaar een onderzoek plaatsgevonden naar voedselverspilling bij vleesverwerkende bedrijven. Een aantal leden van de COV heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Dit heeft geresulteerd in een rapport over verspilling van dierlijke bijproducten in Nederland. De informatie die tijdens dit onderzoek verzameld is, vormt een goede nulmeting voor monitoring van voedselverspilling in onze sector.

De COV gaat hier vervolg aan geven door dit jaar een brede monitoring voedselverspilling te organiseren onder alle leden van de COV. Een brede participatie vanuit de leden aan deze monitoring is van belang om de discussie met de overheid over duurzaamheid en verantwoord ondernemen op een goede wijze te kunnen blijven voeren.

Inzicht om te sturen
Het doel van de uitvraag is om representatieve gegevens te verkrijgen voor de vleessector. De resultaten geven het bedrijf inzicht om te sturen op kosten en impact. Zeker ook doordat de individuele resultaten kunnen worden vergeleken met de resultaten voor de sector. Daarnaast komt deze informatie ook van pas voor het berekenen van de eigen CO2 footprint en als input voor diverse duurzaamheidsrapportages, zoals de aankomende CSRD-verslaggeving.

Planning en opzet
De WUR neemt voor eind augustus contact met de leden op over de data overdracht en de toegang tot het dataportaal. Bedrijven hebben dan tot 25 september de tijd om de omvang voedselresten en productie over 2022 via een template digitaal aan te leveren. Vervolgens zal de WUR in oktober de data-analyse afronden en zorgen voor individuele terugkoppeling aggregatie van de data voor een benchmark. We streven ernaar de resultaten in november te kunnen presenteren.

Meer informatie over wat inzicht in voedselresten en -verspilling je als bedrijf oplevert, staat hier.

 
« Terug naar overzicht