Aanvullende afspraken convenant ritueel slachten

Algemeen • 06 juli 2017 Nieuwsbericht

De VSV heeft op 5 juli jl. het addendum getekend (aanvullende afspraken) op het convenant ritueel slachten. Een grote stap, omdat hiermee vast staat dat de afspraken uit convenant kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog extra afspraken gemaakt.

“We zijn verheugd met deze aanvulling op het convenant waarbij de vrijheid om te slachten volgens religieuze riten blijft bestaan, als ook een werkbare praktijk voor de slachterijen blijft behouden” meldt Frans Wouters voorzitter VSV.

Aanvulling op het convenant
In 2012 is het convenant ondertekend door de vier convenantpartners NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en het Ministerie van Economische Zaken . De maatregelen uit het convenant zijn nog niet omgezet in wetgeving (AMVB), aangezien er nog een aantal onderzoeksvragen open lagen. Op basis van de adviezen van de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) is nu gezamenlijk besloten dat een dier (rund) wordt geschoten, indien het met 40 seconden nog steeds reageert op de meest conservatieve indicatoren / reflexen (ooglid- en corneareflex).

Wat staat er in het addendum
Naast de 40-secondenregel is aanvullend afgesproken dat alle slachterijen die onbedwelmd ritueel slachten de door VSV uitgewerkte technische verfijningen opnemen in de standaard werkwijze en onafhankelijk laten toetsen. De basis voor de technische verfijningen ligt bij de WAC.

Tot slot gaat het Ministerie van Economische zaken werken aan een systeem om de behoefte voor onbedwelmd ritueel gesneden vlees in kaart te krijgen, waardoor jaarlijks niet meer dieren onbedwelmd ritueel worden geslacht dan noodzakelijk.

Het addendum wordt met het convenant omgezet in wetgeving (AMVB) en gaat in op 1 januari 2018.

Zie hier het addendum.

Meer informatie: Richard de Mooij (079-3634907)

 
« Terug naar overzicht