Doorbraak bij convenant ritueel slachten na nieuwe afspraken

Algemeen • 13 juni 2017 Nieuwsbericht
De VSV is verheugd dat er een oplossing is gekomen tussen de overheid en de religieuze partners over de uitvoering van de onbedwelmde slacht.

Hierdoor blijft de rituele slacht voor de Joodse en Islamitische gemeenschap mogelijk en kan het convenant in wetgeving worden opgenomen.

De vier convenantpartners NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en het Ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Van Dam) hebben elkaar gevonden over hoe de 40 seconden regeling (een dier wordt bedwelmd als het 40 seconden na de slacht nog niet bewusteloos is) wordt toegepast. Dit zorgt ervoor dat alle dieren met 40 seconden bewusteloos zijn.

De VSV-slachterijen die onbedwelmd slachten zullen aanvullende technische verfijningen opgesteld door de wetenschappelijke adviescommissie implementeren. De VSV-voorzitter Frans Wouters meldt: “De implementatie van de technische verfijningen zorgen voor een uniforme uitvoeringsstandaard op de slachterijen en dragen daarmee bij aan het dierenwelzijn op de slachterij”.

Staatssecretaris Van Dam heeft de Kamer op de hoogte gebracht van de nieuwe afspraken en zal de regels opnemen in nieuwe wetgeving, middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hier vindt u de Kamerbrief.

Door meerdere van de vier convenantpartijen zijn in de overleggen ook diverse andere zaken ingebracht, waaronder de mate aan behoefte aan slachten volgens religieuze riten, kanalisatie van vlees afkomstig van slacht volgens religieuze riten en de vraag wat onder onbedwelmde slacht moet worden verstaan.

Ook over deze aanvullende zaken informeert de staatssecretaris het parlement. Het overleg op deze punten is nog niet afgerond en zorgt niet voor een aanpassingen van (de toepassing van) het convenant.

De VSV behartigt de belangen voor de regionale slachterijen en vlees verwerkende bedrijven in Nederland.

Voor meer informatie www.vsvbedrijven.nl info@vsvbedrijven.nl of Frans Wouters (voorzitter VSV) 06-53479189

 
« Terug naar overzicht